Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: