Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών της Δράσης 2 “Δικτύωση” και της Δράσης 3 “Δημοσιότητα – Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης”, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Κύκλος” με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθ

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: