Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών των Δράσεων “Δικτύωση” και “Ενημέρωση ευαισθητοποίηση” στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη” με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380423, που συ

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: