Έγκριση διενέργειας προμηθειών για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: