Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: