Έγκριση διενέργειας προμηθειών της υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: