«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλιση οχημάτων μηχ/των έργου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: