Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμισης εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του δήμου».

Αριθμός Απόφασης:

098

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: