«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης οχημάτων, μηχ/των έργου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: