Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018».

Αριθμός Απόφασης:

099

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: