«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ. μελέτης 39/20.

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: