«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων», αριθμ. μελέτης 37/19.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: