«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών», με κωδικό ΟΠΣ 5041736.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: