«ΕΓΚΡΙΣΗ EKΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Eνέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που Χρήζουν Βοήθειας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων( ΚΗ.ΦΗ )» ΠΟΣΟΥ 9.585,50 .

Αριθμός Απόφασης:

340

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: