Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.000,00€ για δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου και ανανεώσεις αδειών των δικύκλων

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: