ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 15.548,00 ΕΥΡΩ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015».

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: