Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 393α στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: