Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 429α στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: