Εγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 407α3 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: