Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 543 δημοτικού αγροτεμαχίου και αλλαγή χρήσης του από αγροκαλλιέργειες σε επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: