Έγκριση εκποίησης εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου (ΟΤΚΖ) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία (Π.Δ. 270/81).

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: