Εγκριση εκποίησης εγκαταλελειμένων οχημάτων του Δήμου (ΟΤΚ2) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία (Π.Δ. 270/1981 Ν. 4257/20ιη).

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: