Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου (ΟΤΚΖ) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία βάση του Π.Δ. 270/1981.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: