Έγκριση εκπόνησης μελέτης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: