Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα την 30-04-2011 για υποθέσεις του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: