Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

367

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: