Έγκριση εγγραφής του Δήμου μας στη ΔΗΜΟΣΝΕΤ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: