Έγκριση ένταξης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις».

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: