Έγκριση ένταξης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων».

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: