Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού ως προς το ποσό των δικαστικών τόκων εκ της υπ’ αριθ. 1704/13 απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης (εργατική διαφορά). Ψήφιση της πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: