Έγκριση φάκελου μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου Αστρεινίδης» (αρ. μελ. Μ2/2023), προεκ/μενης αμοιβής: 36.743,30€ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: