Εγκριση γενομένης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα την 3-3-2011 για υποθέσεις του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: