Έγκριση για τη μείωση του 20% των μισθωμάτων των κυλικείων: α) 1ου-2ου-12ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, β) 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, γ) 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, δ) 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ε) 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ζ) 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ και η) 2ου-4ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: