Έγκριση/η μη του πρακτικού αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ.μελ.98/2017

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: