Εγκριση ίδρυσης και λειτουργίας « Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΙΕΚ) στο Δήμο Αμπελοκήπων –Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

064

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: