Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος «Γρ. Αξωνίδης» έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: