Έγκριση ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: