Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» οικονομικού έτους 2014

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: