Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: