Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού «Δελφινάκια» της ΚΔΕΔΑΜ.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: