Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου υπ’ αριθ. ΝΕΚ 6650.

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: