Έγκριση κατανομής γ’ δόσης 2001 για λειτουργικές δαπάνες στην σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: