Έγκριση κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και του Στρατηγικού Σχεδιασμού: Στοχοθεσία 2017.

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: