Έγκριση καταβολής και καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμ

Αριθμός Απόφασης:

290

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: