Έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού του ΜΕ 53164 καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

308

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: