Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου Μοναστηρίου – Κουμαρά στην οποία προτείνετε η άρση (κλείσιμο) της διαχωριστικής νησίδας επί της οδού Μοναστηρίου, στο ύψος της οδού Κουμαρά και την εξυπηρέτηση των κινήσεων από γειτονικές διασταυρώσεις.

Αριθμός Απόφασης:

019

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: