Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας (στο εξωτερικό) Εξωτερικής Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου, για τη συμμετοχή της σε TRANSNATIONAL MEETING.

Αριθμός Απόφασης:

252

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: