Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθειας οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: