Έγκριση μετάβασης δύο Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου μας της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (δυνάμει της απόφασης 347/2014 του Δ.Σ. του Δήμου) στην Αθήνα, την 30/03/2017..

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: