Εγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθ. ΚΗΟ 8923 για την μεταφορά του εφηβικού τμήματος παραδοσιακών χορών της ΔΚΜ στο Πρόχωμα Κιλκίς την 7-6-2015

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: